Ericsson Presents Networked Society Award to Pamantasan ng Lungsod ng Maynila as Part of Smart SWEEP