Pangarap ng kahit sino ang magkaroon ng sariling bahay kung saan matiwasay na makapamumuhay ang kanyang pamilya at sama-samang bubuo ng mga pangarap at ala-ala. Ang katuparan ng pangarap na ito ay abot-kamay na lamang.